Specjalizacje

Zwracamy szczególną uwagę na realizację indywidualnych potrzeb Klientów, z uwzględnieniem ich specyficznych interesów (w tym biznesowych i ekonomicznych), zaś posiadane doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi najwyższej jakości. Gwarantujemy, iż do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem.

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Kancelaria wspiera swoich klientów w niezbędnej dla nich chwili – zarówno w trakcie negocjacji, jak i postępowania przedsądowego, sądowego, czy egzekucyjnego.

Czytaj więcej

O kancelarii

Kancelaria jest prowadzona przez Michała Dyśko – absolwenta prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który po odbyciu aplikacji radcowskiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2015 r. otrzymał tytuł radcy prawnego.


Michał Dyśko zdobywał doświadczenie w trakcie pracy w renomowanych kancelariach radców prawnych oraz międzynarodowej firmie doradczej PricewaterhouseCoopers (PwC). Posiada bogate doświadczenie zarówno w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców (w tym międzynarodowych), jak również świadczenia pomocy prawnej dla osób fizycznych. Włada biegle językiem angielskim.


Kancelaria wspiera swoich Klientów w niezbędnej dla nich chwili – zarówno w trakcie bieżącej działalności (np. podczas negocjacji handlowych, opiniując i sporządzając projekty umów, przygotowując opinie prawne) jak i w sytuacjach spornych (postępowania przedsądowe, sądowe i egzekucyjne). Zwracamy szczególną uwagę na realizację indywidualnych potrzeb Klienta, z uwzględnieniem ich specyficznych interesów (w tym biznesowych i ekonomicznych), zaś posiadane doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi najwyższej jakości. Gwarantujemy, iż do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem.


W celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej Kancelaria współpracuje z biurem rachunkowym, biegłym rewidentem, rzecznikiem patentowym, tłumaczami przysięgłymi oraz kancelarią notarialną.Czym się zajmujemy

Prawo cywilne

obsługa wierzytelności / reprezentacja w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych / odszkodowania / prawo rzeczowe (w tym w szczególności prawo nieruchomości) i spadkowe

Prawo gospodarcze i handlowe

bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej / rejestracja i likwidacja spółek prawa handlowego / prawo korporacyjne (np. umowy spółek, protokoły i uchwały, regulaminy wewnętrzne) / łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego

Prawo umów

wsparcie w trakcie negocjacji handlowych / opiniowanie projektów umów / sporządzanie projektów umów / kontrakty FIDIC

Prawo budowlane i proces inwestycyjny

analiza prawna nieruchomości / reprezentacja w trakcie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych / sporządzanie i opiniowanie umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych / spory i roszczenia powstałe w trakcie realizacji inwestycji

Prawo pracy

tworzenie i opiniowanie umów o pracę / tworzenie i opiniowanie pozostałej dokumentacji pracowniczej (np. kontrakty menedżerskie, regulaminy, statuty) / obsługa zwolnień / reprezentacja w toku postępowań sądowych z zakresu prawa pracy

Prawo podatkowe

doradztwo podatkowe / audyty / interpretacje podatkowe / reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Zasady współpracy

Kancelaria współpracuje z Klientami zarówno w zakresie jednorazowych zleceń (np. poprzez udzielenie konkretnej porady prawnej, reprezentacji w toku postępowania sądowego), jak i na podstawie umów o stałą obsługę prawną. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia oraz forma rozliczenia ustalane są indywidualnie z Klientem i zależą od zakresu oraz rodzaju świadczonej pomocy prawnej, a także stopnia skomplikowania danej sprawy.


Kancelaria oferuje następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie według stawki godzinowej w którym wynagrodzenie uzależnione jest od ilości godzin poświęconych za realizację zlecenia. Stawka godzinowa jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem,
  • wynagrodzenie ryczałtowe polega na ustaleniu miesięcznej kwoty wynagrodzenia za którą kancelaria prowadzi obsługę prawną Klienta w określonym wymiarze godzin,
  • wynagrodzenie kwotowe ustalane za realizację konkretnego zlecenia, bez względu na ilość godzin przeznaczonych na jego wykonanie,
  • premia za sukces jako dodatkowe wynagrodzenie w niektórych typach spraw (np. odszkodowawczych) otrzymywanych przez Kancelarię jedynie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia.

Istnieje możliwość ustalenia innego niż zaproponowane systemu rozliczeń, w tym systemu mieszanego.Kontakt

Adres kancelarii:
ul. Mogilska 86/11
31-546 Kraków


Tel.: +48 12 413 19 59
E-mail: biuro@mdkancelaria.com


Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 09:00 - 18:00